Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ε.Ο.Μ. ( Ἐθνικός Ὀργανισμός Μεταμοσχεύσεων ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΥΜΕ ΔΩΡΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ.

( Ἔτσι ξεκινᾶ τό τυποποιημένο κείμενο τῆς δήλωσης πού κυκλοφορεῖ για συμπλήρωση ):

Μέ τομική μου εθύνη καί γνωρίζοντας τίς κυρώσεις πού προβλέπονται πό τίς διατάξεις τς παρ. 6 το ρθρου 22 το Ν. 1599/1986, δηλώνω τι: σέ περίπτωση θανάτου δέν πιθυμ νά ληφθον τά ργανά μου πρός μεταμόσχευση.
(
Τήν τυποποιημένη δήλωση, θα βρεῖτε ἐδῶ: https://www.box.com/shared/04xh1frol5uk59d75b6d )
                           
( Ἀλλά πρέπει νά γίνουν δικές μας διασαφηνίσεις,

                                  διότι δέν μς καλύπτει κφραση:

                                            "σέ περίπτωση θανάτου",

ὁπότε συνεχίζουμε μέ τό παρακάτω δικό μας κείμενο ):


πίσης, δηλώνω τι: ετε εμαι νεκρός/ή, ετε σέ κμα, ετε μέ χαρακτηρισμένο "γκεφαλικό θάνατο" τόν ποον δέν δέχομαι πως καί πάρα πολλοί ξαίρετοι πιστήμονες, ετε εμαι μέ ποιονδήποτε τρόπο ναίσθητος/η, ετε γιής, ετε χω τίς ασθήσεις μου μερικς πλήρως καί γιά νά μήν ναφέρω ξεχωριστά λες τίς πιθανές περιπτώσεις, δέν πιθυμ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΜΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΤΕ.

πικυρωμένα φωτοαντίγραφα τς παρούσης δήλωσής μου θά διατεθον σέ δικηγόρους μου, συγγενες καί φίλους μου, προκειμένου νά εναι γνστες τς πιθυμίας μου καί γιά νά προστατευθον σέ περίπτωση θανάτου μου καί γιά πν νδεχόμενον τά δικαιώματά μου.Καί τά λοιπά στοιχεα τς δήλωσης....

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Καλό θά ἦταν νά ἀποσταλεῖ μέ συστημένη πιστολή καί νά φυλάξει κάθε ποστολέας τό ποδεικτικό πληρωμς-ποστολς ἀπό τό κατάστημα τῶν ΕΛΤΑ στό ὁποῖο ἐξυπηρετήθηκε, ὥστε νά εἶναι κατοχυρωμένος πώς ἔστειλε στό Κράτος τήν δήλωσή του!

Ὁ Θεός μαζί μας.

Ἐστάλη μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομίου.