Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

Πνευματικά θησαυρίσματα ἀειμνήστου π. Ἰωήλ Γιαννακόπουλου ( +1966 )

http://www.maisondesfleurs.gr/images/xilini_val2.jpghttp://us.123rf.com/400wm/400/400/silvionka/silvionka1203/silvionka120300041/12800000-white-lily-flower-bouquet-realistic-isolated-on-white-background-vector.jpg
Μήν ξεχνᾶς ὅτι ὁ Θεός σέβεται τήν ἐλευθερία σου. 
Ἡ σωτηρία σου εἶναι στά δικά σου χέρια. 
Ὁ Θεός γιά νά σέ σώσει, θέλει νά τό θέλεις καί σύ.

Ἡ ἁμαρτία εἶναι τόσο βαθειά καί κακή, ὥστε δηλητηριάζει τήν καρδιά·
 σκοτίζει τό νοῦ καί τσακίζει τήν θέληση...
Μέ τήν μετάνοια διορθώνει ὁ ἄνθρωπος καρδιά, νοῦ καί θέληση.

Ὅσο πιό πολύ βλέπεις τά σφάλματα σου, 
τόσο ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ βρίσκεται κοντά σου.

Τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νά τήν κυβερνάει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 
καί νά ἐνειργεῖ μέ ὑπακοή στόν λόγο τοῦ Θεοῦ...
Κάθε τί ἔξω ἀπό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ εἶναι ψέμα καί πλάνη.

Δέν ὑπάρχει μεγάλη καί μικρή ἁμαρτία.
Μικρή ἤ μεγάλη, ἡ ἁμαρτία εἶναι πάντοτε ἁμαρτία.
Οἱ πολλές μικρές ἁμαρτίες, μᾶς κάνουν μεγαλύτερο κακό ἀπ' ὅ,τι μία μεγάλη,
γιατί οἱ μικρές περνοῦν ἀπαρατήρητες κι ἔτσι δέν φροντίζουμε νά τίς διορθώσουμε.
Ἡ μεγάλη ἁμαρτία "ἐνώπιον μου ἐστί διά παντός".
Ὅπως π.χ. ὁ κισσός σέ ἕνα δένδρο!
Εὔκολα φαίνεται. 
Καί φωνάζει ὅτι πρέπει νά τόν κόψωμε, 
ἄν δέν θέλωμε νά ξεραθεῖ τό δένδρο.
 Ἐνῶ τά μικρά παραστιτικά χορταράκια στόν κορμό του,
τά καταφρονοῦμε.
Ἔχομε χρέος νά ἀξιοποιοῦμε τήν κάθε μας στιγμή γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ
 καί γιά τό ἄγιο θέλημά Του!