Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

ΕΥΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 Γέροντος Σωφρονίου τοῦ Ἔσσεξ

http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2009/07/ceb5ceb9cebacf8ccebdceb1-085.jpg
Ἐλθέ καί ἴασαί με ἐκ τοῦ συνεχόντος με θανάτου…
Ἐλθέ καί ἀποδίωξον ἀπ’ ἐμοῦ πᾶσαν κακίαν…

Ἐλθέ καί ποίησον Σύ Αὐτός ἐν ἐμοί τό Σοί εὐάρεστον· 
ὅτι ἀσθενής εἰμί τοῦ ποιῆσαι πᾶν ἀγαθόν, 
αἰχμάλωτος εἰμί τοῦ μισητοῦ σκότους.
http://static.pblogs.gr/f/422083-the_good_shepherd%5B1%5D.jpg                     
http://4.bp.blogspot.com/_GFWovZnEdCk/S7SpFvIbnUI/AAAAAAAABK0/cXXXWUdsJBw/s1600/%CC%E1%F1%DF%E1%20%CA%EF%F5%F4%E1%EB%DC_IMG_0712-copy-3.jpg
Κύριε, δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τό θέλημά Σου