Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Ἡ παράβαση τῆς ὀρθῆς πίστεως καί τῶν καλῶν ἔργων συνιστᾶ ἀθεΐα!

Γέροντος Ἐφραίμ ἐν Ἀριζόνᾳ

Νουθεσίες σέ πνευματικά του τέκνα
http://3.bp.blogspot.com/-Ry0vqU6rEPY/UHSeHRbGuAI/AAAAAAAABOc/_x0fo-IOyXM/s1600/elder_ephraim_of_philotheou+edited1.jpg 
 
http://stavrodromi.files.wordpress.com/2013/03/vitaliy-golovko-image.jpg%3Fw%3D860
 Ἡ παράβαση τῆς ὀρθῆς πίστεως καί τῶν καλῶν ἔργων συνιστᾶ ἀθεΐα. Τό τονίζει ἰδιαίτερα στόν στίχο 9 τῆς Β' ἐπιστολῆς του ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης λέγοντας: "πᾶς ὁ παραβαίνων καί μή μένων ἐν τῇ διδαχῇ του Χριστοῦ Θεόν οὐκ ἔχει".

 Καί ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος σχετικά μᾶς λέγει:http://2.bp.blogspot.com/-b6xaSWQPENA/UpZVwmUrkuI/AAAAAAAAa8k/Q6QKd7hsoHU/s320/agion_oros_0142.jpg
"μέ τόν λόγο εἶναι πολλοί χριστιανοί, μέ τόν τρόπο ὅμως λίγοι καί σπάνοι. Μέ τό σχῆμα ὡς χριστιανοί καί ὡ μαθηταί τοῦ Χριστοῦ, μέ τόν τρόπο ὅμως προδότες. Μέ τόν λόγο εὐσεβεῖς, μέ τόν τρόπο ὅμως ἀσεβεῖς, στά δέ ἔργα εἰδωλολάτρες...καί πῶς τολμοῦν νά προσέλθουν στά Μυστήρια, αὐτοί πού ὑπάρχουν χειρότεροι ἀπό τούς εἰδωλολάτρας; Σέ αὐτούς πού πρᾶττουν αὐτά, κανένα ὄφελος ἀπό τό νά καλοῦμε αὐτούς χριστιανούς" (Λόγος περί ψευδοπροφητῶν)
 
Πνευματικά ἐφόδια σωτηρίας καί ἡμερολόγιο τοῦ 2011
Ἐκδόσεις "Ὀρθόδοξος Κυψέλη"
Πληκτρολόγηση: ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ 
 
http://4.bp.blogspot.com/_Eu8q0iS37dw/SgvF7_FzC3I/AAAAAAAABAU/6VGVL9Y0Elk/s400/%25CE%259A%25CE%259F%2B%25CE%259C%25CE%2592%25CE%259F%25CE%25A3%25CE%25A7%25CE%259F%25CE%2599%25CE%259D%25CE%2599%2B%25CE%25A3%25CE%259A%25CE%2599%25CE%25A4%25CE%25A3%25CE%259F.gif