Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Χωρίς ταπεινοφροσύνη, ἀέρα δέρουμε! Γέροντος Ἐφραίμ ἐν Ἀριζόνᾳ


Νουθεσίες σέ πνευματικά του τέκνα
http://3.bp.blogspot.com/-Ry0vqU6rEPY/UHSeHRbGuAI/AAAAAAAABOc/_x0fo-IOyXM/s1600/elder_ephraim_of_philotheou+edited1.jpg 


«ὁ δοκῶν ἐστάναι βλεπέτω μή πέση» (Α΄ Κορινθ. 10,12)
Ταπεινά ἀγωνισθεῖτε παρακαλῶ, μή δειλιάσετε. Προσέξτε μή χάσετε τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική πίστη...
Σάν λεβέντες τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ μας προχωρᾶτε. Ποτέ μήν προδόσετε καί παραραδοθεῖτε στόν ἀπαίσιο ἐχθρό τῆς ψυχῆς μας διάβολο καί ἐκπέσετε ὡς ἀνάξιοι τῆς τόσον ὑψηλῆς ἀποστολῆς καί λυπήσετε τόν Γλυκύτατον Ἰησοῦ μας. "Δοξάσατε τόν Θεόν ἐν τῷ σώματι καί τῷ πνεύματι ὑμῶν".
Βρισκόμεθα πρό τῆς Ἀντιχρίστου ἐποχῆς. Ἡ μαρτυρική ὁμολογία μας "πίστη στήν θεανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ" θά μᾶς ἀξιώση (Θεοῦ βηθείᾳ) νά βρεθοῦμε στό πνευματικό τάγμα τῶν μεγάλων Ὁμολογητῶν καί μαρτύρων τῆς πίστεως. 
Γι' αὐτό, ἀθληταί μου, "προσέχετε ἑαυτούς ἐν παντί".


Νά εἶσθε μαχητικοί μέ τόν παλαιόν ἑαυτόν σας. Μήν ὑποχωρεῖτε μέ τίποτε στόν πνευματικό http://2.bp.blogspot.com/-NoHBZ3W1XUc/TZhklXn26PI/AAAAAAAAB50/xJA1ibBEJt8/s1600/monaxow.jpgσας ἀγώνα μέ τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες. Γιά νά πετύχετε σ' αὐτό τό ἄθλημα, χρειάζεται νά ταπεινώσουμε τόν ἑαυτό μας. Χωρίς ταπιενοφροσύνη ἀέρα δέρουμε. Ἡ ἀρετή αὐτή λόγῳ τῆς μεγάλης πνευματικῆς ἀξίας, θέλει πολλή δουλειά· πολύ κόπο καί μόχθο. Θά δώσουμε αἶμα ψυχῆς γιά νά μᾶς δοθεῖ λίγη ταπείνωση. Πανάκριβη ἀρετή! Τήν τρέμουν οἱ δαίμονες!  Ἐκεῖ σπάζουν τά μούτρα τους...
Ταπεινωθετῖε παιδιά μου. Ἡ Ἀληθινή ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι ζυμωμένη μέ ταπείνωση.
Ὅταν κάνουμε τό δικό μας θέλημα, ὅταν δικαιώνουμε τούς ἑαυτούς μας, νά γνωρίζουμε πώς νοσοῦμε ἄσχημα ἀπό ὑπερηφάνεια καί οἴσησι.
http://3.bp.blogspot.com/-0gh7JA-mt1k/UKbaV1bSUTI/AAAAAAAAEK8/ov3ZXlc8AJM/s1600/73192.jpg
Ποτέ δέν θά πετύχουμε τίποτε τό ὡραῖο καί σπουδαῖο, ἄν δέν ποδοπατήσουμε τό "ἐγὠ" μας. Ἠ αὐτομεμψία (ὁ πρόδρομος τῆς ταπείνωσης) τοῦ ἑαυτοῦ μας, μᾶς βοηθᾶ ἄκρως ἐπιτυχημένα γιά νά φθάσουμε σιγά-σιγά στήν πανέμορφη ταπείνωση...ἡ ταπείωνσις ἀξιώνει τόν τιποτένιο ἄνθρωπον τῆς θεοπτίας.
Εὔχομαι ὁλόψυχα καί ἀνύστακτα νά ἀξιωθεῖτε τῆς πανέμορφης αὐτῆς ἀρετῆς. 
Προσεύχεσθε παρακαλῶ καί γιά μένα τόν τρισάθρλιο πατέρα σας πού σᾶς διδάσκω καί ἐγώ εἶμαι σκέτη ὑπερηφάνεια, γιά κλάματα.
Ὑγιαίνετε καί ἀνδρίζεσθε ἐπ' ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου. Ἀμήν.
Ὁ ψυχοφτωχός Πατέρας σας Ἐφραίμ.
Πνευματικά ἐφόδια σωτηρίας καί ἡμερολόγιο τῦ 2011
ἐκδ. "Ὀρθόδοξος Κυψέλη" 
http://4.bp.blogspot.com/-UpDwL0Bi49I/Um58MFyDZTI/AAAAAAAABR4/YSyOCOCAf4o/s1600/humility-1_l.jpg
Αὐτός πού κοιτάζει χαμηλά, βλέπει τόν Θεό.