Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Ἐλεημοσύνη μέ εὐχαρίστηση καί καλοσύνη.

"ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ"
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
http://www.saint.gr/photos/standard/0106/OsiosTheophanis03.jpg
http://iliaxtida.files.wordpress.com/2012/04/image58.png%3Fw%3D331%26h%3D254Τά ἔργα τῆς εὐσπλαχνίας καί τῆς ἐλεημοσύνης ἔχουν ἀξία, ὅταν γίνονται μέ εὐχαρίστηση, καλοσύνη καί εὐμένεια καρδιακή. Γι' αὐτό ὁ Ἀπόστολος συμβουλεύει ὅποιον ἐλεφεῖ, νά τό κάνει  "ἐν ἱλαρότητι" (Ρωμ. 12:8), τονίζοντας ὅτι τόν "ἱλαρόν δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός" (Κορ. 9:7). Ἐσεῖς, ὅταν κάνετε μιάν ἀγαθοεργία, αἰσθάνεστε αὐτή τήν εὐχαρίστηση; Ἀπό τήν ἐλεήμονα καί φιλάνθρωπη καρδιά σας προέρχεται, ἄραγε, ἡ καλή πράξη; Ἤ μήπως ἔχει ἄλλα κίνητρα; Ρωτῆστε τή συνείδησή σας, καί θά σᾶς ἀπαντήσει ἀλάθητα. 
http://static.pblogs.gr/f/466097-monkprayinseaside.jpg
Ἐξετάστε, ἐπίσης, ἄν ἠ εὐσπλαχνία καί ἡ ἐλεητικότητα εἶναι φυσικό στοιχεῖο τοῦ χαρακτήρα σας, ἀνεξάρτητο ἀπό τήν προαίρεση καί τή βούλησή σας, ἤ συνειδητό καί ἑκούσιο γέννημα τῆς ἀγάπης σας στόν Θεό καί τῆς ὐποταγῆς σας στό θέλημά Του. Βέβαια, καί τῆς φυσικῆς καλοσύνης ἡ ἐκδήλωση εἶναι εὐάρεστη στόν Κύριο, γιατί προέρχεται ἀπ' Αὐτόν. Ἐκεῖνος τήν ἔσπειρε μέσα σας. Ὡστόσο, γιά νά εἶναι ὁλοκληρωμένη, πρέπει ν' ἁγιαστεῖ μέ τή φιλοθεΐα καί τήν ὑποταγή στίς θεῖες ἐντολές. Ὅλα νά τά κάνετε σάν νά σᾶς ἔχουν ἀνατεθεῖ ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
http://vatopaidi.files.wordpress.com/2011/10/beggar.jpg%3Fw%3D550%26h%3D380 
Ἡ ἐλεημοσύνη πού δίνουμε,
ὑλική ἤ πνευματική,
εἶναι μία οὐράνια κατάθεση στό δικό μας ὄνομα,
πού θά ἀπολαμβάνουμε μέ ἄπειρο τόκο
καί αἰώνια!
 http://images.fanpop.com/images/image_uploads/Flower-Wallpaper-flowers-249398_1693_1413.jpg 
 
Λεζάντα φωτό: ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ