Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Ὁ δεκάλογος τῶν ἐκκλησιαζομένων

(ἀπαραίτητες συμπεριφορές τῶν ἐκκλησιαζομένων)
 
http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2011/09/58508732.jpg
 1. Μπαίνουμε στήν Ἐκκλησία ἀθόρυβα.
 2. Προσκυνοῦμε καί ἀσπαζόμαστε τίς ἅγιες εἰκόνες μέ εὐλάβεια.
 3. Δέν στεκόμαστε στήν εἴσοδο τῆς Ἐκκλησίας καί γενικά δέν ἐμποδίζουμε τούς ἄλλους πού ἔρχονται. 
 4. Μένουμε ὄρθιοι, ἀκίνητοι καί σιωπηλοί καί http://2.bp.blogspot.com/-VqYHvkZOums/ULuufQJ0_XI/AAAAAAAAOYY/1OUHwmEFJiY/s1600/%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%823.jpgπροσευχόμαστε. Οἱ μητέρες μέ τά νήπια ἄς προσέχουν περισσότερο. Νά μήν κάνουν φασαρία.
 5. Μέσα στήν Ἐκκλησία  ἐπιτρέπεται "συζήτηση" μόνο μέ τόν Θεό. Κάθε ἄλλη συζήτηση εἶναι ἁμαρτία. Ἄν χρειαστεῖ κάτι, τό λέμε ψιθυριστά.
 6. Εἴμαστε ἀπαραιτήτως ὄρθιοι στά ἑξῆς σημεῖα:
 • Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία
 • Σοφία ὀρθοί.
 • Εὐαγγέλιο.http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/iereas_71588.jpg
 • Χερουβικό.
 • Πιστεύω
 • Λάβετε φάγετε μέχρι καί τό Ἅξιον ἐστί.
 • Πάτερ ἡμῶν.
 • Τά ἅγια τοῖς ἁγίοις.
 • Μετά φόβου Θεοῦ.
 • Ἀπόλυση.
  7.  Τίς Κυριακές δέν γονατίζουμε στό σημεῖο: "τά σά ἐκ τῶν σῶν, σοί προσφέρομεν..."
http://static.pblogs.gr/f/404874-11232_1253718033317_1540537173_30701285_3154372_n.jpg   8.   Στή Θεία Κοινωνία πηγαίνουμε μέ τή σειρά, σέ ἀπόσταση ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο.
  9. Οἱ μεγάλοι πρέπει νά δίνουν τό καλό παράδειγμα, εὐλάβειας, ὑπομονῆς, σιωπῆς, προσευχῆς. Τά παιδιά νά δείχνουν σεβασμό στούς μεγαλυτέρους.
 10. Καί ὅταν τελειώσει ἡ Θεία Λειτουργία, πρέπει νά ἔχουμε μέσα στήν ἐκκλησία τήν ἴδια εὐλάβεια, γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ οῖκος τοῦ Θεοῦ. Δέν εἶναι σωστό στό τέλος νά γκρεμίζουμε ὄ,τι κτίσαμε μέχρι τή στιγμή ἐκείνη.
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ
Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος 
Ἁγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου τῶν Θεσσαλονικέων Φωτιστῶν τῶν Σλάβων