Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Χρειάζεται νά ἀπαρνηθοῦμε τίς ἁμαρτωλές ἡδονές
Ὅσιος Θαλάσσιος ὁ Ἀφρικανός
 http://2.bp.blogspot.com/-7ihQYGK3K0c/TkuMBrH9lQI/AAAAAAAACBc/LfKQJdZtRyw/s1600/agios_8alassios_o_libyos.jpg
ν θέλεις νά σωθεῖς,
ἀπαρνήσου τήν ἁμαρτωλή ἡδονή
καί ἀνάλαβε 
  • ἐγκράτεια  
 http://www.porphyrios.net/wp-content/uploads/2011/09/nhsteia-300x200.jpg
  • καί ἀγάπη, 
 http://oparadeisos.files.wordpress.com/2012/06/love__beach__sunset__by_danicafaye-721652.jpg?w=800&h=600
  • μαζί μέ ἀδιάλειπτη προσευχή
http://alchemical-weddings.com/wp-content/uploads/2011/12/bird-singing.jpg