Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Δύο λόγοι περί προσευχῆς

 http://2.bp.blogspot.com/_LPXsnGrtXAk/S9lSOn-48gI/AAAAAAAAASQ/iLBluKHHC3o/s1600/%CE%A0%CE%A1%CE%A1%CE%A1%CE%A1%CE%A1%CE%A1%CE%A1%CE%A1%CE%A1%CE%A1%CE%A1%CE%A1%CE%A1%CE%A1%CE%A1.jpg
 Ὁ προσευχόμενος κλείνει τόν ἑαυτό του στά χέρια τοῦ Θεοῦ 
καί γλιτώνει ἀπό τά χέρια τοῦ Διαβόλου!
http://missionslaunch.s3.amazonaws.com/files/2009/11/fish-out-of-water.png
"Ὅστις στερήση ἀπό τήν ψυχήν του τήν προσευχή, θά ὑποστῇ ὅ,τι καί τό ψάρι, ὅταν στερηθῇ τό νερό, θά νεκρωθῇ".
(Μέγας Βασίλειος).
 

http://www.christianorama.com/image/cache/data/eidi%20evlaveias/k-rie-ieso-christe-eleeson-me-keramikos-paperos-260071443-600x800.jpg 
  • "Ἡ προσευχή ἀπομακρύνει ἀπό ἡμᾶς τήν ὀργήν τοῦν Θεοῦ.
  • Ἀποπλύνει τάς ἁμαρτίας μας. 
  • Ἀποκρούει τούς πειρασμούς. 
  • Στερεώνει τήν πίστιν μας". 
(Τερτυλλιανός).Λεζάντα φωτό: Μ.Σ. ἐκπ/κός