Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Ο ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΣΥΝΕΧΑΡΗ ΤΗΝ ΚΟΝΤΣΙΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΥΡΟΒΙΣΙΟΝ!!!!