Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Ποιό "πνεῦμα" ἀγαπᾶ ὁ Κύριος;


"Πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις" ἡμῶν!

http://ierapostoli.files.wordpress.com/2012/04/vasilia.jpg

Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός-ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ὅπως οἱ παρεκκλίσεις
μᾶς πετοῦν ἐκτός τῆς σωστῆς κατεύθυνσης πρός ἕναν προορισμό,
ἔτσι καί ἡ ἔλλειψη εὐθύτητας (εἰλικρίνειας-ἀνυποκρισίας-τήρησης τῶν ἐντολῶν)
μᾶς παρεκκλίνει καί μᾶς πετᾶ ἐκτός τῆς εὐθείας ὁδοῦ πρός τόν Κύριο!
«Φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν τοῦ Κυρίου,
εὐθείας ποιεῖτε τάς τρίβους αὐτοῦ»
(Λουκ. 3, 4)
http://4.bp.blogspot.com/-b01NVv-_DWI/UiVMh3ydHYI/AAAAAAAAN-M/kvgbCu4WF6U/s1600/10992896-blooming-beautiful-pink-flower-isolated-on-white-background.jpg


Πολλές φορές σιωποῦμε ἀπό ὑποκρισία καί ὄχι ἀπό ὑπακοή!
http://4.bp.blogspot.com/-b01NVv-_DWI/UiVMh3ydHYI/AAAAAAAAN-M/kvgbCu4WF6U/s1600/10992896-blooming-beautiful-pink-flower-isolated-on-white-background.jpg
Πολλές φορές εἰρηνεύουμε ἐξωτερικά καί κάνουμε ἔργα ἀπό ἀνθρωπαρέσκεια
καί ὄχι ἀπό ἀγάπη πρός Θεό κι ἀνθρώπους,
μέ ἐσωτερική πραότητα καί μέ φρόνημα ταπεινό!

http://4.bp.blogspot.com/-b01NVv-_DWI/UiVMh3ydHYI/AAAAAAAAN-M/kvgbCu4WF6U/s1600/10992896-blooming-beautiful-pink-flower-isolated-on-white-background.jpg
Ὅποια ἀρετή δηλητηριάζεται ἀπό ψέμμα καί ὑποκρισία,
μεταλλάσσεται σέ κακία κι ἄς καμουφλάρει τήν ἀσχήμια της!
Δέν κοροϊδεύει αὐτούς πού τήν βλέπουν,
ἀλλά αὐτόν ἤ αὐτήν πού βλέπει ἡ ἴδια στόν καθρέφτη!
http://4.bp.blogspot.com/-b01NVv-_DWI/UiVMh3ydHYI/AAAAAAAAN-M/kvgbCu4WF6U/s1600/10992896-blooming-beautiful-pink-flower-isolated-on-white-background.jpg
Ὅποια ἀδυναμία μπολιάζεται μέ πνεῦμα εὐθύτητας,
φιλότιμο καί εἰλικρίνεια,
ἕλκει τήν χάρη τοῦ Θεοῦ
καί μπορεῖ νά μεταμορφωθεῖ σέ μετάνοια καί ἀρετή!
http://4.bp.blogspot.com/-b01NVv-_DWI/UiVMh3ydHYI/AAAAAAAAN-M/kvgbCu4WF6U/s1600/10992896-blooming-beautiful-pink-flower-isolated-on-white-background.jpg
Ὅποιος στοχεύει, ὅμως, νά ἀρέσει στούς ἀνθρώπους,
παύει νά ἀρέσει στόν ἴδιο τόν Θεό
καί διώχνει τήν χάρη Του!
http://4.bp.blogspot.com/-b01NVv-_DWI/UiVMh3ydHYI/AAAAAAAAN-M/kvgbCu4WF6U/s1600/10992896-blooming-beautiful-pink-flower-isolated-on-white-background.jpg
"Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός,
καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου"
(Ψαλμ. 50)
Ἡ καθαρότητα τῆς καρδίας ἔγκειται στήν ἀπάθεια.
Ἡ ἀπάθεια, ὅμως,
ἐξαρτᾶται καί ἀπό τό πόσο ἀπαθεῖς καί καθαρές εἶναι οἱ προθέσεις
πού κρύβει πίσω ἀπό κάθε της χτύπο!!!


http://4.bp.blogspot.com/-b01NVv-_DWI/UiVMh3ydHYI/AAAAAAAAN-M/kvgbCu4WF6U/s1600/10992896-blooming-beautiful-pink-flower-isolated-on-white-background.jpg
"Πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις" ἡμῶν,
Κύριε,
γιά νά ἀρέσουμε σέ Ἐσένα
κι ἄς εἴμαστε ἄσχημοι γιά ὅλον τόν ὑπόλοιπο κόσμο!
"Εὐφράνθητε ἐπὶ Κύριον καὶ ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι,
καὶ καυχᾶσθε, πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ"
(Ψαλμ. 31, 11)
http://4.bp.blogspot.com/-b01NVv-_DWI/UiVMh3ydHYI/AAAAAAAAN-M/kvgbCu4WF6U/s1600/10992896-blooming-beautiful-pink-flower-isolated-on-white-background.jpg