Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἐπιμείνατε στήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ἀββᾶς Βαρσανούφιος 
http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2013/04/ib3407.jpg
Ὅταν ἡ προσευχὴ – συμβαίνει μερικὲς φορὲς – γίνεται χωρὶς προσοχὴ καὶ μηχανικά, 
μὴν ἀπογοητεύεσθε. 
Τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς 
μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἁγιάζεται ἀκόμη καὶ τὸ στόμα μας.
http://3.bp.blogspot.com/-sYrxnIa9SuE/UoHmpKIpUiI/AAAAAAAAr54/2QkakyjPmo0/s1600/clip_image019.jpg
Τά πουλιά δέν σταματοῦν τήν δοξολογία στόν Δημιουργό τους, ἐμεῖς;...