Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι μακριά,
ἀλλά μέσας μας!
 Στάρετς Ἀντώνιος τῆς Ὅπτινα
 http://www.stamoulis.gr/Images/Products/22996.jpg
«Σὲ παρακαλῶ νὰ ματαιώσεις πρὸς τὸ παρὸν τὸ ταξίδι σου ( μᾶλλον κάποιο προσκύνημα ). Τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δὲν πρέπει νὰ τὴν ἀναζητήσουμε κάπου ἀλλοῦ ἀλλὰ μέσα μας, στὴν καρδιά μας. Θὰ μὲ ρωτήσεις: Τί εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ; Σοῦ ἀπαντῶ:
Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἐνάρετη ἐν Χριστῷ ζωή. Τὸ νἄχει ἡ ψυχή σου ταπείνωση καὶ ὑπομονή, εἰρήνη. Ἂν ζεῖς ἔτσι, θὰ δεῖς τὴν εἰρήνη (δηλ. τὴ  Βασιλεία τοῦ Θεοῦ) μέσα σου ὅσο ζεῖς καί μετὰ τὴν κοίμησή σου, θὰ ζεῖς πάλι μαζί της».
http://adonios.files.wordpress.com/2007/06/siting_duck_by_ahermin.jpg