Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Ἡ συνταγή τῆς σωτηρίας Γέροντας Παΐσιος

 http://bemary.com/wp-content/uploads/2011/10/700-3.jpg
Ἡ "συνταγή" σωτηρίας τοῦ Γέροντα πρός ὅλους τούς κοπιώντας καί πεφορτισμένους, ἦταν ἁπλή καί σαφής.
-Ἀναζητῆστε σανίδα σωτηρίας κοντά στόν Θεό.
-Περιορίστε τίς ὑλικές ἀνάγκες σας, γιατί δημιουργοῦν τεράστια βάρη κάι ἄγχη.
-Μή ζηλεύετε ἀνθρώπους πού ἔχουν χρήματα, ἀνέσεις, δόξα καί ἰσχύ, ἀλλά ἐκείνους πού ζοῦν μέ ἀρετή, λογική καί εὐσέβεια.
-Μή ζητᾶτε ἀπό τόν Θεό πράγματα που στηρίζουν μόνο τό σῶμα σας, ἀλλά, κυρίως, ὅ,τι εἶναι καλό καί ὠφέλιμο γιά τήν ψυχή σας.

http://3.bp.blogspot.com/_rKlMJEveyRQ/S-x2_egnYmI/AAAAAAAAHmQ/WaR-IIQ63Jo/s1600/%25C3%258E%25E2%2580%25A2%25C3%258E%25E2%2584%25A2%25C3%258E%25C2%25A1%25C3%258E%25E2%2580%2594%25C3%258E%2520%25C3%258E%25E2%2580%2594.bmp-Ἀλλάξτε ζωή, ἀνακαλύψτε τό νόημα τῆς ζωῆς, κερδίστε τόν χρόνο πού χάσατε στή μέχρι τώρα πορεία σας στή γῆ. 
-Μήν ἐμπιστεύεστε τό φρόνημα κοσμικῶν ἀνθρώπων.
-Θεραπευθεῖτε ἀπό ἀρρώστιες πού κυριαρχοῦν στή ζωή ἀνθρώπων πού δέν ἔμαθαν νά νηστεύουν νά ἐγκρατεύονται, νά προσεύχονται, νἀ ἐλπίζουν.
-Μήν ἀπελπίζεστε. Ὁ Θεός εἶναι πανταχοῦ παρών καί ἀγαπάει τόν ἄνθρωπο.
-Κόψτε κάθε σχέση μέ τό κακό, ζῆστε ἐλεύθερα, σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου.
-Ἀποδεῖξτε τήν πίστη σας καί μέ ἔργα ἀγάπης πρός τόν πλησίον.
-Ἀποφασίστε, τί θέλετε πιό πολύ· τή συμπάθεια τοῦ κόσμου ἤ τήν ἐπιστροφή κοντά στόν Θεό;
-Σχεδόν ὅλα τά προβλήματα ξεκινοῦν ἀπό τό στόμα ( ἀπό τό πῶς μιλᾶς ) καί ἐπίσης, ἀπό τό πόσο ἐξαρτᾶσαι ἀπό τά πάθη σου. 
-Νά ἀγαπᾶς τή γυναίκα σου πιό πολύ ἀπ' τόν ἑαυτό σου. Μέ ἔργα, ὄχι μέ λόγια. Καί νά μή τῆς μιλᾶς ποτέ ἄσχημα, γιατί καμιά φορά ἡ γλώσσα σκοτώνει καί καταστρέφει τήν ἀγάπη. Ἐπίσης, νά προσέχτε, γιατί μερικοί γονεῖς χαϊδεύουν πολύ τά παιδιά τους καί τούς κάνουν ὅλα τά χατίρια. Καί ὅταν χαϊδεύεις πολύ τό παιδί, θά γίνει ἐγωιστής καί θά πάρει στραβό δρόμο. Πολλοί γονεῖς φροντίζουν περισσότερο νά δώσουν ὑλικά πράγματα στά παιδιά τους. Αὐτό εἶναι λάθος. Τό σῶμα ἔχει πολλές ὑλικές ἐπιθυμίες, ἀλλά σύντομη ζωή. Ἡ ψυχή ἔχει συνέχεια, ἄλλη πορεία. Ἡ ψυχή δέν καταλήγει στό χῶμα, ἀλλά στόν Θεό. Ὅλοι σήμερα ἀσχολοῦνται μέ τό σῶμα τους, ὄχι μέ τίς http://4.bp.blogspot.com/-Ys27vBd4FuI/TXoHV5qs32I/AAAAAAAAAvM/BUYQyBwvDcU/s340/%2540%2B15.gifἀνάγκες τῆς ψυχῆς τους. 
-Ποιές εἶναι οἰ ἀνάγκες τῆς ψυχῆς;
-Νά, πῶς νά στό πῶ; Οἱ ἀνάγκες τὴς ψυχῆς εἶναι διαφορετικές. Καί οἱ χαρές τῆς ψυχῆς εἶναι ἀλλιώτικες ἀπό τίς χαρές τοῦ σώματος. Τό σῶμα εὔκολα τό βολεύεις, τήν ψυχή ὄχι. Ἄν ἔχεις λεφτά καί μπεῖς σέ ἕνα μεγάλο μαγαζί, τό σῶμα βολεύτηκε. Ἀλλά τί μπορεῖς νά βρεῖς σέ ἕνα, πώς τά λένε αὐτά τά μεγάλα μαγαζιά, ναί, σοῦπερ μάρκετ, γιά τήν ψυχή σου; Ἡ ψυχή χρειάζεται ἄλλα πράγματα. Ἡ ψυχή ἔχει ἀνάγκη ἀπό εἰρήνη, ἡσυχία, ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό. Γιά νά συντηρηθεῖ τό σῶμα, χρειάζονται ἀργύρια κάι ἐπιούσιος ἄρτος. Ἡ ψυχή γιά νά συντηρηθεῖ, χρειάζεται θεῖα τάλαντα, τόν ἐπουράνιο ἄρτο.
( Ἀπό τό βιβλίο "Τέεσερις ὧρες μέ τόν π. Παΐσιο" )
Ι. ΚΕΛΛΙΟΝ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
http://www.sproketpf.com/wp-content/uploads/2013/09/flowers-picture-white-background.png