Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Νά ἀγαπᾶμε τόν Κύριο ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μας
καί νά ὑπακοῦμε στίς ἐντολές Του !
Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Μεγάλος Ἀσκητής, Ἐπίσκοπος Ἐδέσσης

http://2.bp.blogspot.com/-OJj-CynpM-Q/Tkq55lH2gKI/AAAAAAAACBI/4x9cvr_EcnI/s1600/%25CE%2598%25CE%25B5%25CE%25BF%25CE%25B4%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2582.%25CE%25B5%25CE%25B4%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582.jpg
ποιος μᾶς ἐναντιώνεται 
στό νά τηροῦμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, 
εἴτε ὁ πατέρας εἶναι, εἴτε ἠ μητέρα μας, 
εἴτε ὁποισδήποτε ἄλλος,
ἄς μᾶς εἶναι μισητός (μισεύω=κρατῶ ἀπόσταση)
κι ἄς τόν ἀποφεύγουμε·
http://2.bp.blogspot.com/-5rhAalUey78/T-GTHL-pCuI/AAAAAAAAAEg/tht4UKrUNVs/s1600/284911_101912146576627_1126210_n.jpg
γιά νά μήν ἀκούσουμε τόν λόγο τοῦ Κυρίου:
"Ὅποιος ἀγαπᾶ τόν πατέρα του ἤ τή μητέρα του
ἤ κάποιον ἀπ' ὅλους τούς ἄλλους περισσότερο ἀπο Ἐμένα, 
δέν μοῦ εἶναι ἄξιος"  
(Ματθ. ι΄, 37).
http://xristianos.gr/forum/eikones/proseuxes/proseuxes_ston_kyrio/Ihsous_Xristos_36921.jpg