Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Τί εἶναι καί τί δέν εἶναι συμπροσευχή

Πρεσβύτερος Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
http://3.bp.blogspot.com/-1X64hBQ7KGM/T3i0IeltzxI/AAAAAAAAJYI/5QjL8jJd8-s/s1600/%CF%80%2B%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82%2B%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%83%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82.JPG
Ἀπό ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ, ἀφιερωμένο στούς οἰκουμενιστές, στά φερέφωνά τους, στίς βλάσφημες συμπροσευχές τους καί στά βλάσφημα συλλείτουργά τους!
http://1.bp.blogspot.com/-LwoIyytQRUs/Ub_6oz3_v4I/AAAAAAAAIK8/_RpUrcSqyd4/s400/01.JPG
Στήν ἀρχαία ἑλληνική γραμματεία, κατά τόν Ἰω. Σταματάκο, "συνεύχομαι" σημαίνει "εὔχομαι" ( προσεύχομαι) ἀπό κοινοῦ μετά τινός, ἑνώνω τάς εὐχάς μου μέ τάς δικάς του". Στήν Πατερική γραμματεία, σύμφωνα μέ τό G.W.H. Lampe "συμπροσεύχομαι" σημαίνει "pray together, pray with", ἐνῶ τό "συνεύχομαι" σημαίνει α) "pray with, pray together" (=προσεύχομαι μαζί) καί β) " wish one well" (=εὔχομαι σέ κάποιον νά εῖναι καλά).


Περαιτέρω θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ἔχουμε συμπροσευχή ὅταν:
1. Ὑπάρχει σύμπτωση τόπου καί χρόνου στήν προσευχή (ἀναγκαία, ἀλλά ὄχι ἱκανή συνθήκη).
2. Ὑπάρχει κοινή βούληση γιά τόν ἴδιο σκοπό, γιά τήν τέλεση προσευχῆς (ἱκανή καί ἀναγκαία συνθήκη).
3. Συμμετέχουμε στήν ἐξέλιξη τῆς προσευχῆς μέ τή χρήση κοινοῦ προαγράμματος λατρείας (π.χ. κοινό τό περιέχομενο τῶν εὐχῶν ἥ ὕμνων, ἀνταπόκριση στίς κελεύσεις τοῦ λειτουργοῦ, ἔνδυση λειτουργικῶν ἀμφίων γιά τούς κληρικούς) , (ἱκανή ἀλλά ὄχι ἀναγκαία συνθήκη).
Συμπερασματικά: (συμπροσευχή ἔχουμε) ὅταν μέ τήν ὅλη μας ἀναστροφή (λόγια, ἔργα, συμπεριφορά) ἐπιδιώκουμε νά δώσουμε τήν ἐντύπωση στούς ἄλλους ὅτι ἐπιθυμοῦμε νά συμμετέχουμε καί ἐμεῖς στή λατρεία τους. 
Σύμφωνα λοιπόν με τά ἀνωτέρῳ δέ συντελεῖται συμπροσευχή, ὅταν ἔχουμε ἐπίσκεψη ἤ παρακολούθηση κάποιας θρησκευτικῆς τελετῆς γιά ἐπιστημονικούς, τουριστικούς, ἐθιμοτυπικούς ἤ κοινωνικούς μόνο λόγους. 
Ἡ Συμπροσευχή μέ αἱρετικούς
Προσεγγίζονας τήν κανονική πράξη τῆς Ἐκκλησίας
"οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικο[ςι συνεύχεσθαι"
Πρεσβύτερος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
http://www.synodinresistance.org/Theology_el/images/3A3.jpg