Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Νά καθαρίσουμε τή ψυχή μας ἀπό κάθε κακό!
Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής

http://www.pentapostagma.gr/wp-content/uploads/2014/01/%CE%91%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%9C%CE%AC%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82.jpg
κάθαρτη εἶναι ἡ ψυχή
πού εἶναι γεμάτη ἀπό κακούς λογισμούς,
ἀπό ἁμαρτωλή ἐπιθυμία κάι μῖσος.
http://www.diaforetiko.gr/wp-content/uploads/2013/10/diaforetiko-ka8ari-psuxi.jpg 
 http://images.forwallpaper.com/files/thumbs/preview/13/136232__pure-soul_p.jpg 
 "Καρδίαν καθαράν κτῖσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός"
(Ψαλμ. 50)