Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Ἀπαγόρευσαν στούς διαιτητές νά κάνουν τόν Σταυρό τους στά γήπεδα!


ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!

http://3.bp.blogspot.com/-ORGSSThcGLw/UTOZYE1GXNI/AAAAAAAAK1s/KkGbNrs7FN0/s1600/stayros%2Bse%2Bsimaia.jpg
Διαβάζουμε στό defencenet.gr τά ἑξῆς ἀπίστευτα:
"Ἀπαγορεύουν στούς διαιτητές νά κάνουν τόν Σταυρό τους κατά τή διάρκεια ἑνός ἀγώνα γιατί-λέει-εἶναι "δεῖγμα χαμηλῆς αὐτόεκτίμησης". ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Τί ἄλλο θά ποῦν καί θά κάνουν, γιά νά πλήξουν τήν Ὀρθοδοξία, ἕναν ἀπό τούς βασικούς πυλῶνες τοῦ Ἑλληνισμοῦ;

Σύμφωνα μέ πληροφορίες, στό τελευταῖο σεμινάριο τῆς ΚΕΔ (Κεντρική Ἐπιτροπή Διαιτησίας) ἔγινε εἰδική σύσταση σέ διαιτητή τῆς Σοῦπερ Λίγκας νά σταματήσουν οἱ "ρέφερις" νά κάνουν τόν Σταυρό τους. ...
Αὐτά συμβαίνουν σέ μία περίοδο πού ξένα κέντρα ἐξουσίας, μέ βοήθεια ἐκ τῶν ἔσω, θέλουν νά "χτυπήσουν" θεσμούς καί ἀξίες τῶν Ἑλλήνων, ὅπως ἡ πατρίδα, ἡ θρησκεία κάι ὁ στρατός, πού κρατοῦν τόν λαό ἑνωμένο. Μᾶς θέλουν διαλυμένους καί ὑποταγμένους".
Πηγή: περιοδικό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ (μηνός Νοεμβρίου 2013)
 
http://content-mcdn.sentragoal.gr/filesystem/images/20100924/low/pegasus_LARGE_t_1041_51660493.JPG 
Ἔξω ἡ Ἀντίχριστη Νέα Ἐποχή ἀπό τή ζωή μας!