Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

ΒΑΠΤΙΣΗ ΜΩΡΟΥ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΛΕΣΒΕΙΕΣ!!!

(Τά βδελυρά ἀποτελέσματα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ,
τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων
καί τῆς ὁμοφυλοφιλίας)!!!  

 http://makedonomaxos.files.wordpress.com/2014/02/4a8deee996f6d8fc686bb757381e826c.jpg?w=504&h=343
Σχόλιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ:
Μά κανείς δέν σκέπτεται τά κακόμοιρα τά παιδάκια;
Θά πάθουν πλήρη σύγχυση ἀξιῶν! Ποιός θά εἶναι ὁ πατέρας, ποιά θά εἶναι ἡ μητέρα καί ποιός ἐγγυᾶται ἄν δέν κακοποιηθοῦν "νόμιμα" μέσα στήν "οἰκογένειά τους" ἤ ἄν δέν τά ἐκδόσουν "οἰκογενειακά" (στά δικά τους πάθη καί σέ ὁμοϊδεατῶν τους);!
Καί ἄντε οἱ ἄθεοι δέν πιστεύουν σέ Θεό καί δέν δέχονται καμία θεολογική ἀπόδειξη περί διαστροφῆς, ἁμαρτίας καί βλασφημίας.
Οἱ "πιστεύοντες στόν Θεό";...Ποῦ βασίζονται θεολογικά γιά νά ὑποστηρίξουν τήν ὀρθότητα τέτοιων συμβάντων καί σχέσεων; 
Ἐπίσης καί οἱ ἐπιστήμονες;...Πῶς ἐπιχειρηματολογοῦν ἐπί τῆς φυσικότητος τῆς ἀνθρωπίνης ἐξέλιξης καί ἀναπαραγωγῆς ἀπό τότε πού ὑπάρχει ἄνθρωπος; Καί μή μᾶς ποῦνε ὅτι τεχνητῶς πλέον μποροῦν νά ὑποστηριχθοῦν παρά φύσιν ἀναπαραγωγές καί "δημοκρατικῶς" παρά φύσιν σχέσεις. Ἀντιπαρερχόμαστε, πώς μέ βάση τήν τεχνολογία, μποροῦμε πλέον νά κατασκευάσουμε καί παρά φύσιν πλαστικοποιημένο φαγητό, θά τό τρῶνε ὅμως οἱ ἴδιοι καί τά παιδιά τους ἐν γνώσει τους ἐφ' ὅρου ζωῆς καί δημοκρατικῶς θά κάνει καλό στήν ὑγεία τους; 

Τό ἑπόμενο βῆμα ἄν ἐξαπλωθεῖ αὐτό τό κατάντημα, θά εἶναι ἡ νομιμοποίηση τῶν παιδόφιλων-παιδεραστῶν, ἐν ὀνόματι "τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας" καί τῶν "ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων"!
Βέβαια, γιά τήν ἐλευθερία καί τά δικαιώματα τῶν ἄμοιρων τεκνίων, οὐδείς δίνει δεκάρα τσακιστή!
Κατά τ' ἄλλα, καί οἱ οἰκουμενιστές (πού συμφωνοῦν μέ τέτοια χαΐρια) καί οἱ ὁμοφυλόφιλοι, ἔχουν τό θράσος νά μᾶς μιλᾶνε γιά ἀγάπη!
Ἀνάθεμα!                                  
Ἀκολουθεῖ τό ἀηδιαστικό καί λυπηρό βίντεο, στό ὁποῖο γιά μία ἀκόμη φορά, "ἔχει τά πρωτεῖα" στά αἴσχη, ἡ παπική "ἐκκλησία" μέ τήν συγκατάθεση καί συμμετοχή της:

katanixis.blogspot.gr