Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Ἡ Μεγάλη ἑβδομάδα καί τα… ἀρνία τοῦ Lidl


Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Μεγάλη Δευτέρα πολὺ πρωὶ γύρω στὶς ἑφτὰ ἡ ὥρα καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν κεντρικὴ εἴσοδο ἑνὸς μεγάλου ὑποκαταστήματος τῆς ἁλυσίδας supermarket, Lidl, γίνεται ὁ... χαμός. Περίπου 200 ἄτομα περιμένουν ἀπὸ τὶς ἕξι καὶ μάλιστα πολλοὶ μαλώνουν τὸ ποιὸς ἦρθε πρῶτος γιὰ νὰ βρεθεῖ μπροστὰ μόλις ἀνοίξουν «οἱ πύλες τοῦ παραδείσου» τοῦ γερμανόφωνου Lidl. Ἡ «προκήρυξη» γιὰ τὴν πώληση ἀμνῶν στὴν τιμὴ τῶν 4 εὐρώ, σηματοδότησε τὸν νέο μεγάλο ἑλληνικὸ «ξεσηκωμὸ» ποὺ ἔκανε τὴν οἰκονομικὴ κρίση νὰ φαντάζει καταναλωτικὸ παιχνίδι στὶς πλάτες μιᾶς Ἑλλάδας, ὅπου ὁ ἀριθμὸς τῶν αὐτοκτονιῶν κάθε μέρα μεγαλώνει ὅλο καὶ πιὸ πολύ. 
Μόλις ἄρχισε νὰ χτυπᾶ ἡ καμπάνα τῆς γειτονικῆς ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Μεγάλης Δευτέρας, ἄνοιξαν καὶ οἱ πύλες τοῦ γερμανικοῦ «παραδείσου» τοῦ Lidl,   μὲ τὰ ἀμνοερίφια νὰ περιμένουν τοὺς Νεοέλληνες νὰ τὰ ἁρπάξουν γιὰ τὰ πασχαλινὰ τραπέζια τους. Τότε ἔγινε τὸ ἔλα νὰ δεῖς! Ὁ σπρώξας τοῦ σπρώξαντος, ὁ τρέξας τοῦ τρέξαντος καὶ ὁ ἁρπάξας τοῦ ἁρπάξαντος! Πολλοὶ ἅρπαζαν ἕνα σφάγιο καὶ τὸ διεκδικοῦσαν μαζὶ μὲ ἄλλους ποὺ συγχρόνως τὸ εἶχαν ἁρπάξει. Σκηνὲς ἀπείρου κάλους στὴν Ἑλλάδα τῆς μεγάλης Ἑβδομάδας τοῦ 2014. Δυστυχῶς ὅμως γιὰ τοὺς ἐφορμήσαντες Νεοέλληνες τὰ ἀρνιὰ ἦταν πολὺ λίγα μὲ ἀποτέλεσμα ἡ μάχη νὰ γίνει πιὸ σκληρή, σὲ σημεῖο νὰ....διεξάγονται σκληρὲς συγκρούσεις ποὺ σὲ πολλοὺς θύμιζαν τὴν κατάσταση στὴν Οὐκρανία. Οἱ Νεοέλληνες ἔδιναν ψυχὴ καὶ σώματι γιὰ νὰ ἁρπάξουν ἕνα ἀρνὶ τοῦ Lidl,  γράφοντας νέα μεγάλη «ἔνδοξη» σελίδα στὴν νεοελληνικὴ ἱστορία. Τελικά τα ἀρνιὰ τέλειωσαν πολὺ γρήγορα καὶ ὅσοι ἀπέμειναν «μπουκάλα», ἄρχισαν νὰ φωνάζουν καὶ νὰ διαμαρτύρονται ἔντονα στοὺς καημένους ὑπάλληλούς της γερμανικῆς ἁλυσίδας ποὺ εἶχε τὴν φαεινὴ ἰδέα, (ἂν καὶ παράνομα γιατί δὲν ὑπάρχει ἡ νόμιμη ἄδεια νὰ πουλᾶ ἀρνιά, ἀλλὰ ποιὸς εἰσαγγελέας θὰ νοιαστεῖ γὶ αὐτό; ἔχουν ἄλλο, «σημαντικὸ» ἔργο νὰ ἐπιτελέσουν),  νὰ πουλήσει πασχαλινὰ ἀρνιὰ στὴν τιμὴ τῶν 4 εὐρὼ τὸ κιλό, ὅταν τὴν ἴδια ὥρα οἱ τιμὲς στὴν κεντρικὴ ἀγορὰ κυμαίνονται στὰ 7 μὲ 8 εὐρώ.
Ἡ ἐκκλησία σὲ λίγο τέλειωσε τὴν θεία λειτουργία καὶ οἱ λιγοστοὶ ἐκκλησιαζόμενοι ἔβγαιναν κρατώντας τὸ ἀντίδωρο στὰ χέρια τους. Λίγο πιὸ περὰ οἱ δεκάδες ἀπελπισμένοι Νεοέλληνες ὑποψήφιοι ἀλλὰ ἀπατημένοι καταναλωτὲς τῶν ἀρνιῶν τοῦ Lidl, κραύγαζαν θυμωμένοι γιατί δὲν πρόλαβαν νὰ ἀποκτήσουν τὸ πολύτιμο αὐτὸ ἔδεσμα ποὺ θὰ τοὺς χορτάσει τὴν ἡμέρα τῆς Ἀνάστασης. Μήπως ἡ Ἀνάσταση δὲν γίνεται γιὰ κάποιο θεῖο μήνυμα, ἀλλὰ γιὰ τὶς σοῦβλες τὰ ἀρνιῶν τοῦ Lidl; Κάποιοι φωνάζουν ἐδῶ καὶ καιρὸ νὰ κάνουμε μποϋκοτὰζ στὴν γερμανικὴ ἁλυσίδα ποὺ ὅμως προσφέρει ἀρνιὰ σὲ τόσο χαμηλὴ τιμή. Θὰ ἔπρεπε νὰ ἔρθουν τὴν μεγάλη Δεύτερά το πρωὶ γιὰ νά… θαυμάσουν τὰ ἀποτελέσματα τῶν ὑποτιθεμένων ἐθνικῶν προτροπῶν τους. Τὸ μποϋκοτάζ τους σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο!
Αὐτὴ εἶναι ἡ Ἑλλάδα τοῦ μνημονίου καὶ τῆς γερμανικῆς κατοχῆς τοῦ 2014; Θὰ μοῦ πεῖς ὑπάρχουν καὶ χειροτέρα. Ὅποιος βρεθεῖ στὴν Ἄγκυρα τὴν ἡμέρα τοῦ Κουρμπᾶν Μπαϊράμ, (ὅπως ὁ ὑποφαινόμενος),  θὰ πάθει σὸκ καθὼς θὰ βλέπει ἀνθρώπους μὲ ἕνα μαχαίρι στοὺς δρόμους νὰ κυνηγοῦν κάποιο δύστυχο ζῶο γιὰ νὰ τὸ σφάξουν ἐν ψυχρῶ καὶ αὐτὸ λέγεται θρησκευτικὴ ἐκδήλωση. Αὐτὸ ὅμως μὴν γελιέστε, δὲν μᾶς ἐξιλεώνει μὲ τίποτα. Ἄλλο ἡ ἐκκλησία τὴν Μεγάλη Δευτέρα, (αὐτοὶ ποὺ τὴν στερήθηκαν σὲ κάποια ἀλλόπιστη ἢ ἄθεη χώρα ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ βρεῖς πουθενὰ ἐκκλησία, θὰ μὲ καταλάβουν καλύτερα), καὶ ἄλλο τὰ supermarket μὲ τὰ ἀρνιὰ τῆς σύγχρονης γερμανικῆς κατοχῆς μας!