Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι κολάσιμο πάθος καί πρέπει νά λέμε τήν ἀλήθεια μέ τό ὄνομά της!

http://www.pame.gr/images/istoria/omofilofilia-arxaia-ellada_400.jpg
Τά τελευταῖα χρόνια κυρίως, διανύουμε μία περίοδο, ὅπου οἱ κοινωνίες παγκοσμίως βομβαρδίζονται ἀσυστόλως ἀπό μηνύματα ὑπέρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων τήν προβάλλει-διαφημίζει-προωθεῖ-ἐπιβάλλει, ὄπου βρεθεῖ κι ὅπου σταθεῖ.
Τά Μ.Μ.Ε. μέ "πρωτεργάτες" τήν τηλεόραση τῆς ὁποίας τά κέρατα ἔχουν εἰσβάλλει σέ κάθε σπιτικό, ἀλλά καί τόν κινηματογράφο, κατ' ἐξοχήν τήν σπέρνουν σέ κάθε σίριαλ καί ταινία σχεδόν,  ἀλλά καί σέ ἄλλου περιεχομένου ἐκπομπές.
Ἡ πλύση ἐγκεφάλου πού ἐνεργεῖται στά δισεκατομμύρια θεατῶν παγκοσμίως μέ τήν ταχτική ὁπτικοακουστική "τριβή" μέ τήν ὁμοφυλοφιλία, σιγά σιγά ὄχι μόνο ἔχει ἀμβλύνει τίς ἠθικές ἀντιστάσεις τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά ἐπιπλέον τούς ἔχει κάνει ἀδιάφορους. Ἀκόμη χειρότερα δέ, τούς ἔχει μεταλλάξει σέ φιλικά προσκείμενους καί ὑπέρμαχους αὐτῆς. Αὐτό, σημαίνει ὑπνωτιστική  ἀποδοχή τῆς ὁμοφυλοφιλίας! Τό star system τοῦ μουσικοῦ χώρου πού εἶναι ἰδιαίτερα ἀγαπητός σέ ὄλους, κυρίως στούς νέους καί πού δραστικά ἐπεμβαίνει στίς ἀνθρώπινες ψυχές διαμορφώνοντας πιστεύω καί στάσεις ζωῆς, ἐπίσης λειτουργεῖ ὡς προαγωγός τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί μάλιστα συστηματικά. Ὁ χῶρος τοῦ θεάματος καί τῶν τεχνῶν, ἔχει τό πλεονέκτημα ὄχι μόνο νά προβάλλει τό ψέμα, ἀλλά νά τό κάνει καί μέ εὐχάριστο τρόπο, ἄρα πιό πειστικό στίς ψυχές πού χειραγωγεῖ.
http://4.bp.blogspot.com/-RrgrnMRACgw/TdpLSzymbNI/AAAAAAAApaQ/_Cj8ZZJhN5c/s320/twinsoval.gifΒέβαια, τά σκοτεινά καί διεστραμμένα σχέδια τῆς Νέας Ἐποχῆς, δέν ἀπαλλάσσουν οὐδένα ἀπό τήν τεράστια εὐθύνη πού φέρει γιά τό σοβαρό αὐτό θέμα. Δέν εἴμαστε ἄβουλα ὄντα. Ἡ εὐθύνη ὄλων μας μᾶς ἀφορᾶ τόσο σέ προσωπικό ἐπίπεδο (ἡ ὑγεία μας καί ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας),  ὅσο καί σέ κοινωνικό ἐπίπεδο (ἡ εὔρυθμη λειτουργία τῆς κοινωνίας  καί οἱ σχέσεις μας μέ τούς συνανθρώπους μας, μέ προεξέχον σέ σημασία τήν δημιουργία οἰκογένειας στερεωμένης πάνω σέ σωστά θεμέλια καί τήν διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν). Μέ τήν ὀμοφυλοφιλία, τά δύο αὐτά, βάλλονται καίρια καί καταστροφικά.
Τά πιό τραγικά σημεῖα στήν παγκόσμια προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας εἶναι:
Πρῶτον: θέτουν σέ κρίση τόν θεσμό τῆς οἰκογένειας πού ἀποτελεῖ τό βασικώτερο κύτταρο τῆς κοινωνίας. Οἱ ὁμοφυλοφιλικές οἰκογένειες μέ δύο "πατέρες" ἤ δύο "μητέρες" καί τά υἱοθετημένα παιδιά τους (ἤ ἡ πιθανή τεκνοποίμηση μέ κάποιο τρίτο ἀνδρικό πρόσωπο στήν περίπτωση γυναικείου φύλου), μεταλλάσουν πλήρως τόν θεσμό καί τήν λειτουργία της. Κυρίως ὅμως, ὑποσκελίζουν τήν σωστή ἰσορροπία καί διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν σέ ὅλα τά ἐπίπεδα (κοινωνικά, ἠθικά, θρησκευτικά, ψυχικά κλπ)
Δεύτερον: τήν ὑποθάλπουν νομικά (βλέπε ἀντιρατσιστικό νόμο).
Τρίτον: τήν προωθοῦν ὡς ὑποχρεωτική στόν χῶρο τῆς Παιδείας (βλέπε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σέ διάφορα "προοδευτικά" κράτη πού τήν συμπεριλαμβάνουν, καθώς καί "φιλικά διακείμενα κείμενα-εἰκόνες-καί μηνύματα" ὑπέρ τῆς ὀμοφυλοφιλίας σέ διάφορα μαθήματα καί "ἐκπαιδευτικά" προγράμματα, τά ὁποῖα τήν παρουσιάζουν ὡς κάτι ἀπόλυτα φυσιολογικό!). Ἡ Παιδεία, ἔρχεται ὡς δεκανίκι ὑποστήριξης τῶν "νέων μοντέλων οἰκογένειας", πού ἀνατρέπουν τήν εἰκόνα της ὅπως τήν ξέραμε ἐδῶ καί χιλιάδες χρόνια! Μήν ξεχνᾶμε, ὅτι τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἦταν "εὐγενικός" χορηγός στά πρόσφατα gay pride πού ὀργανώθηκαν στήν Ἑλλάδα (ὅπως αὐτό τῆς Θεσσαλονίκης μέ τόν Δήμαρχο Μπουτάρη νά προΐσταται τῆς ὀργάνωσης καί προώθησής τους).
Τέταρτον: ἡ ἀναίσχυντη δημόσια προβολή της καί μάλιστα μέ τρόπο μαζικό (gay pride παρελάσεις σέ δήμους καί πόλεις,  gay festivals κρατικά, εὐρωπαϊκά καί παγκόσμια, δημόσιες ἀφίσσες, πανό μέ ὁμοφυλοφιλικά μηνύματα καί συνθήματα, σημαῖες, τουριστικά happenings μέ τήν ὀμοφυλοφιλία ὡς "δόλωμα" προσέλκυσης κ.ἄ.), τά ὁποῖα ἀποτελοῦν προκλητικό ράπισμα τῆς κοινωνίας.
Ἡ "ἐλευθερία" καί τά "δικαιώματα" πού ἐπικαλοῦνται μεμονωμένοι ἄνθρωποι καί ὀργανώσεις ὅσον ἀφορᾶ τήν "ἐπιλογή φύλου καί σεξουαλικῆς συμπεριφορᾶς", δέν ἀποτελοῦν ἐπιχείρημα ὀρθότητας τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Μέ αὐτό τό ἐμβρυῶδες κι ἐπικίνδυνο σκεπτικό, αὔριο μεθαύριο θά ζητοῦν τίς "ἐλευθερίες" καί τά "δικαιώματά" τους καί οἱ ληστές, οἱ φονιάδες, οἱ βιαστές κλπ. γιά νά δροῦν κι αὐτοί ἀνενόχλητοι μέ τά ἁμαρτωλά πάθη τους!
Ἔχουμε συγχύσει τήν ἐλευθερία μέ τήν ἀσυδοσία καί τό δικαίωμα μέ τό ὀλίσθημα.
Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μᾶς λέγει: "ᾧ γάρ τις ἥττηται, τούτῳ καὶ δεδούλωται" (Ἐπιστολή Β' Πέτρ. 2:4).
Πῶς λοιπόν εἶναι "ἐλεύθερος" κάποιος, πού εἴτε ἀγαπᾶ τά δεσμά τῶν παθῶν του, εἴτε ἐνῶ θέλει νά ξεφύγει ἀπό αὐτά τοῦ εἶναι δύσκολο ἕως ἀδύνατο; (πολλοί ὁμοφυλόφιλοι ἐπιθυμοῦν καί δυσκολεύονται σφόδρα νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τό διεστραμμένο πάθος τους καί ὑποφέρουν γι' αὐτό. Γιατί ὑποφέρουν ἄν εἶναι ἐλεύθεροι; Ποιός ἐλεύθερος ὑποφέρει; Ἀντίθετα, ὁ αἰχμάλωτος ὐποφέρει!).
Ἐπίσης, ὁ Ψαλμωδός Δαυΐδ μᾶς λέγει: "Εὐλογητός εῖ Κύριε, δίδαξόν με τά δικαιώματά Σου" (Ψαλμ. 118, 12).
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2012/06/KYRIE-TON-DYNAM.ist_1.jpg
Γιά ποιό "δικαίωμα" λοιπόν μιλᾶμε τά δημιουργήματα, ὅταν φτιαχτήκαμε ἀπό τά χέρια τοῦ Δημιουργοῦ καί ἀνήκουμε σέ αὐτά; Ὅλα τά δημιουργήματα, φτιάχτηκαν μέ βάση τίς προδιαγραφές τοῦ δημιουργοῦ τους καί λειτουργοῦν ὁμαλά, μόνον ὅταν συμφωνοῦν μέ τίς ὁδηγίες τοῦ κατασκευαστῆ τους. Ὁ δημιουργός ρυθμίζει τό πῶς θά λειτουργήσει τό δημιούργημά του μέ τόν καλύτερο τρόπο καί μάλιστα συντάσσει προσπέκτους ὁδηγιῶν χρήσης. Κι ἐμεῖς οἰ ἄνθρωποι ὡς πλάσματα τοῦ Θεοῦ, ἔχουμε δημιουργηθεῖ ἀπό τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά χαιρώμαστε τό δῶρο τῆς χαρισθείσης σέ ἐμᾶς ζωῆς, χωρίς ἐπιπλοκές, βάσει τῶν ἐντολῶν Του. Κι ὅπως ἄν δέν ἀκολουθήσει κάποιος τίς ὁδηγίες ἑνός δημιουργήματος, θά τό χαλάσει ἤ θά τό καταστρέψει, ἔτσι κι ὀ ἄνθρωπος πού δέν ἀκολουθεῖ τίς ἐντολές τοῦ Δημιουργοῦ του Θεοῦ, φθείρεται καί καταστρέφεται.
Τό ἀποκορύφωμα δε αὐτῆς τῆς φθορᾶς καί καταστροφῆς, εἶναι ἠ ἀπώλεια τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς του καί ἡ κόλαση.
Ἄς δοῦμε ὅμως τί λέει γιά τούς ὁμοφυλόφιλους ἡ Ἁγία Γραφή τοῦ Δημιουργοῦ Κυρίου:
"Διά τοῦτο παρέδωκεν αὐτούς ὁ Θεός εἰς πάθη ἀτιμίας, αἵ τε γάρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τήν φύσικήν χρῆσιν εἰς τήν παρά φύσιν, ὁμοίως δέ καί οἰ ἄρσενες ἀφέντες τήν φυσικήν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσει τήν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καί τήν ἀντιμισθίαν ἥν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. ....οἵτινες τό δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τά τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὔ μόνον αὐτά ποιοῦσιν, ἀλλά καί συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι" (Πρός Ρωμ. α΄ 26, 27, 32).
Μάλιστα ὁ τελευταῖος στίχος, μᾶς λέει ξεκάθαρα πώς ὄχι μόνο οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἐπιλέγουν μέ τό πάθος τους τόν αἰώνιο θάνατο, ἀλλά καί ὅσοι συνευδοκοῦν μέ αὐτούς καί τίς πράξεις τους! Ἄς τό προσέξουν ἰδιαίτερα αὐτό, οἱ Δήμαρχοι, Ὑπουργοί, Πρωθυπουργοί καί λοιποί πολιτικοί, ἠθοποιοί ("ποιῶ ἦθος" σημαίνει ἡ λέξη ἠθοποιός... ἀλλά κατά τ' ἄλλα ὑποδύονται ρόλους ὁμοφυλόφιλων...), μουσικοί, διαφημιστές καί ὅλοι οἱ "ἀγαπολογοῦντες" σέ ὅποιο χῶρο τῆς κοινωνίας ἀνήκουν.

Ἄν πραγματικά ἀγαπᾶ κάποιος τούς ὁμοφυλόφιλους, θά ψάξει τήν ἀλήθεια γιά τό πάθος τους κι ὁ ἴδιος ἄν δέν τήν γνωρίζει , θά τούς τήν ἀποκαλύψει καί θά τούς στρέψει πρός τήν ὁδό τῆς μετανοίας καί τῆς λύτρωσής τους, τῆς σωματικῆς καί ψυχικῆς. Καί δέν θά τούς κοιμίζει στόν λήθαργο τῆς ἄγνοιας καί τῆς ἀπώλειας (γιά νά μήν τούς θίξει...) κι οὔτε ὁ ἴδιος θά πέσει μαζί τους στόν γκρεμό.

Ἀγαποῦμε τούς ὁμοφυλόφιλους, γιατί ὅπως ὄλοι μας, εἶναι εἰκόνες Θεοῦ. Μέ πόνο ψυχῆς τούς ἀποκαλύπτουμε  τήν ἀλήθεια γιά τήν πνευματική τους ἀσθένεια, ἀλλά ἐπουδενί δέν ἐθελοτυφλοῦμε στήν ἁμαρτία καί στά πάθη τους, γιατί διαφορετικά αὐτοαναιρούμαστε στήν ἀγάπη μας. Ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι κολάσιμο πάθος κι ἁμαρτία καί πρέπει νά λέμε τήν ἀλήθεια μέ τό ὄνομά της!
http://gzt-cdn2.wefiles.net/sites/default/files/styles/article_full_610x343/public/article/2014-02/590_dcc44c6e3c802cefedf8b907f85d7124.jpg?itok=9SW3TIm1Ὁ ἴδιος ὁ Θεός, κι ὄχι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, συγκαταλέγει τήν ὁμοφυλοφιλία στά ἁμαρτωλά πάθη καί προειδοποιεῖ ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι θά χαθοῦν στήν αἰώνια ἀπώλεια ἄν δέν μετανοήσουν. Καί μήν βιαστεῖ κανείς κακοπροαίρετος νά κατηγορήσει τόν Θεό γιά ἔλλειψη ἀγάπης. Ἄν κάποιος πετάξει τό ἀμάξι του στήν θάλασσα γιά νά τό κάνει βάρκα ἐνῶ κατασκευάστηκε γιά νά πορεύεται στήν ἄσφαλτο, δέν θά φταίει ὁ κατασκευαστής τοῦ ἀμαξιοῦ πού τό κατέστρεψε, ἀλλά ὁ λάθος χειρισμός τοῦ ὁδηγοῦ. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους. Ἄν δέν ὑπακοῦμε στίς ἐντολές τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ μας ζῶντας τήν ζωή τῶν ἀρετῶν, ἀλλά πετοῦμε τούς ἑαυτούς μας στά πέλαγα τῶν παθῶν μας καί καταστρεφόμαστε, δέν φταίει ὁ Πανάγαθος Θεός!

http://f0.pepst.com/c/94FA83/473571/ssc3/home/068/faisal-folder-animation/01diamondrose.gif_480_480_0_64000_0_1_0.gif