Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Ἡ Κυριακή εἶναι τοῦ Αἰώνιου Κυρίου καί ὄχι τῶν πρόσκαιρων κυριαρχῶν τοῦ κόσμου!

12a3f7be27fa534191786ba4e80f536a_L 
Πηγή: http://christianvivliografia.wordpress.com