Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Ἀποκλειστική εἰκόνα ἀπό τό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ (Ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία μέσα στά αἵματα!)

Τήν παρακάτω εἰκόνα
ἁλιεύσαμε ἀπό Ρωσίδα προσκυνήτρια στήν Ἑλλάδα.
Πρόκειται γιά μία ἀπό τίς πολλές εἰκόνες σέ Ρωσία καί Οὐκρανία,
πού ὅπως γνωρίζουμε πρόσφατα 
δακρύζουν ἤ εἶναι ματωμένες.
Στήν συγκεκριμένη εἰκόνα
φαίνονται ξεκάθαρα ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία μέσα στά αἵματα.
Σημεῖα τῶν καιρῶν;...
Πόλεμος;... Δεινά;...