Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Μακριά ἀπό τά καρναβαλικά δρώμενα!

 (ἐκτυπῶστε, μοιράστε σέ Ναούς, 
ἐνημερῶστε καί προτρέψτε σέ μετάνοια)
http://2.bp.blogspot.com/-mSOd_FEA9Y8/T5pQcTzfR0I/AAAAAAAABXs/CAtcpvbTrPc/s1600/flordevil1.jpg 
 Ὁ διάβολος εἶναι ὁ Καρνάβαλος!
Στόν Παράδεισο μπαίνουν οἱ Ἅγιοι καί ὄχι οἱ μασκαράδες!
Διανύουμε καιρό μετανοίας 
 σἐ αὐτήν τήν περίοδο (ἀπό τό Τριώδιο καί μετά ),
 καί σέ ὅλη τήν πρόσκαιρη ζωή μας
 κι ὄχι περίοδο φαγοποτιοῦ καί ὀργίων!
Ἀκολουθεῖ κείμενο: