Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Ὁ θεσμός τῆς νηστείας

http://fdathanasiou.files.wordpress.com/2011/03/cebcceb7cebd-cf80ceb5cf81ceb9cf86cf81cebfcebdceb5ceafcf82-cf84ceb7-cebdceb7cf83cf84ceb5ceafceb1.jpg

Ἡ λέξις νηστεία-ἀπό τό: νη+ἐσθίω (δέν τρώω)-σημαίνει, κατ' ἀκρίβεια, τέλεια ἀποχή ἀπό τήν τροφή. Στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ νηστεία εἶναι μία ἐντολή, κατά τήν ὁποία ὁ χριστιανός καλεῖται νά ἀπέχει ἀπό κάποιοες τροφές, κυρίως τίς ζωικές, σέ ὡρισμένες ἡμέρες καί περιόδους (Τετάρες, Παρασκευές, Σαρακοστές κλπ.).

Ἡ νηστεία δέν εἶναι μία ἀνθρώπινη ἐπινόηση, ἀλλά ἐντολή τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ. Εἶναι μάλιστα ἡ ἀρχαιότερη ἐντολή, ἀφοῦ δόθηκε στούς πρωτοπλάστους, στόν Παράδεισο: "...Ἀπό τό δένδρο τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ δέν θά φᾶτε" (Γέν. 2, 17). Δόθηκε σάν ἄσκηση, γιά νά δοκιμαστεῖ ἡ ὑπακοή καί ἡ ἐμπιστοσύνη τους στόν Δημιουργό τους. 
Ἔκτοτε ἡ νηστεία ἐφαρμόζεται ὡς μέσο καθάρσεως καί πρετοιμασίας πρίν ἀπό μιά μεγάλη ἀποστολή.
  • Ὁ Προφήτης Μωϋσῆς νήστεψε 40 ἡμέρες γιά νά πάρει τίς δέκα ἐντολές. 
  • Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος πρίν ἀρχίσει τό κήρυγμά του.
  • Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός νήστεψε 40 ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ἔναρξι τῆς δημοσίας δράσεώς Του.
  • Οἱ Ἀπόστολοι "νηστεύσαντες καί προσευξάμενοι" ἀπέστειλαν τόν Παῦλο καί τόν Βαρνάβα στήν περιοδεία τους (Πράξ. 13,3).
Ἐπίσημα ἡ Ἐκκλησία θέσπισε τή νηστεία τῆς Τετάρτης καί Παρασκευῆς (πρός ἀνάμνησιν τῆς προδοσίας καί τοῦ πάθους τοῦ Κυρίου) καί τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς, μέ τόν 69ο κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.
http://img716.imageshack.us/img716/7176/9n9hst9eia9.jpgΣωματικές ὠφέλειες:
Εἶναι ἐπιστημονικά ἀποδεδειγμένο, ἀλλά καί ἡ συνεχής ἐμπειρία μᾶς βεβαώνει, ὁτι ἡ πολυφαγία καί ἡ συνεχής κατανάλωση ζωικῶν τροφῶν βλάπτει σοβαρά τἠν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου. Ἀντίθετα, ἡ νηστεία συντελεῖ στήν ἀποτοξίνωση τοῦ ὀργανισμοῦ ἀπό βλαβερές οὐσίες καί στήν ὁμαλότερη λειτουργία του. Ἀπόδειξις, τό ὅτι αὐτοί πού νηστεύουν (ὅπως οἱ μοναχοί, πού δέν τρῶνε ποτέ κρέας) εἶναι ὑγίεστεροι καί μακροβιότεροι ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους, πού καταναλώνουν τίς τροφές ἀλόγιστα. 
Ὁ Ἱπποκράτης, ὁ πατέρας τῆς Ἰατρικῆς, πέθανε σέ ἠλικία 100 ἐτῶν. Ὅταν τόν ρώτησαν, ποῦ ὀφείλεται ἡ μακροζωία του, ἀπάντησε "οὐδέποτε σηκώθηκα ἀπό τό τραπέζι μου χορτάτος".
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ
Ὀρθόδοξος ἱεραποστολικός Σύνδεσμος Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῶν Θεσσαλονικέων
Φωτιστῶν Σλάβων
 http://fdathanasiou.files.wordpress.com/2011/06/mbasileios-cf83cf85cebdceb5cf87cf8ecf82-ceb7-cf85cebccebdcebfcebbcebfceb3ceafceb1.png
 Ἡ νηστεία μεν λοιπόν εἶναι ὠφέλιμη γιά ὅλο τόν χρόνο, 
γιά αὐτούς πού τήν προτιμοῦν
(διότι οὔτε ἡ δαιμονική ἐπήρεια δέν ἀποθρασύνεται κατά τοῦ νηστευτῆ,
καί οἱ φύλακες τῆς ζωῆς μας Ἄγγελοι
 μέ περισσότερη προθυμία παραμένουν
 στούς καθαρισμένους στήν ψυχή άπό τἠ νηστεία)
Μέγας Βασίλειος