Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

"Ὀρθόδοξοι καί ἀλλόθρησκοι"Πρωτοπρ. Ἰωάννης Ρωμανίδης
ἀπό τό βιβλίο "Πατερική Θεολογία"
 


http://1.bp.blogspot.com/-AvvAD1sSvm0/TV15nLAhehI/AAAAAAAAFB0/dYFNtjlpSXM/s1600/11_01.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-_Ni4Om5206o/T7QYMY3oTQI/AAAAAAAAJso/sekWBpTDJKg/s1600/%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%2B%CE%BD%CE%B1%CF%8C%CF%82.jpgὍμως δέν εἶναι μόνο οἱ Ὀρθόδοξοι εὐσεβεῖς ἤ ζηλωτές Χριστιανοί πού ἔχουν ἀπόλυτη πεποίθησι γιά τήν θρησκεία τους, ἀλλά ὑπάρχουν καί μή Ὀρθόδοξοι, π.χ. Μουσουλμάνοι μέ ἀντίστοιχο πνεῦμα, ὅπως οἱ Πέρσες τοῦ Χομεϊνί π.χ., οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὅτι, ἄν φυλάξουν τήν ὀρθή πίστη, ὁ Θεός θά τούς χαρίση μία σχετική ὑλική εὐδαιμονία κλπ. 
Κάθε Ἐκκλησία ζῆ στόν δικό της χῶρο, μέ τίς δικές της δυνάμεις καί δίνει μάχη βάζει ἰδεῶν καί πεποιθήσεων. Στό ἐξωτερικό οἰ ἐκκλησίες τῆς δύσεως, τῆς Σχολαστικῆς παραδόσεως καί τῆς Προτεσταντικῆς παρδόσεως, τά τελευταῖα χρόνια ἔχουν βρῆ σκοῦρα τά πράγματα καί παρατηρεῖται μία μεγάλη στροφή πρός τήν Ὀρθοδοξία.
Μόνο στήν Γερμανία ὑπάρχουν διακόσιες χιλιάδες Γερμανοί πού ἔχουν γίνει Ὀρθόδοξοι. Αὐτοίhttp://4.bp.blogspot.com/_EXvSy1YREBs/TLMykY6e8tI/AAAAAAAAR_4/o_M3UNGnynY/s640/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%2B%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CF%82.jpg ὅμως συνήθως, πᾶνε στήν Ρωσσική Ἐκκλησία γιά νά βαπτισθοῦν, διότι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἔχει κάνει συμφωνία μέ τήν τοπική Ἑλληνική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Γερμανίας, πού ἀνήκει στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, νά μή δέχεται προσηλύτους καί νά μήν κάνη κληρικούς. Δέν ξερω ὅμως ἄν αὐτό στέκη ἐξ ἐπόψεως Κανονικοῦ Δικαίου. Διότι κατά τούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ὁ κάθε Ἐπίσκοπος εἶναι ὁ ὑπεύθυνος στήν δικαιοδοσία του, γιά νά ὁδηγήση τούς αἱρετικούς ἤ τούς μή Χριστιανούς στήν Ὀρθοδοξία. Εἶναι ὑποχρεωμένος νά τό κάνη αὐτό. Καί ὁποιοσδήποτε ἐπίσκοπος ἀρνηθῆ νά δεχθῆ ἕναν αἱρετικό, πού μετανοεῖ, στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, βάσει τῶν Κανόνων καθαιρεῖται.
Φαίνεται ὅμως ὅτι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο θεωρεῖ ὅτι δέν ὑπάρχουν πλέον αἱρετικοί...
http://commons.orthodoxwiki.org/images/thumb/a/a8/Mitre003.jpg/200px-Mitre003.jpg
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ
Ὀρθόδοξος ἱεραποστολικός Σύνδεσμος Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῶν Θεσσαλονικέων
Φωτιστῶν Σλάβων