Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΛΒΑΣ ήταν μηχανολόγος - πυρηνικός φυσικός και είχε 19 αναγνωρισμένες διεθνώς εφευρέσεις.