Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Πῶς νά σηκώνουμε τή συκοφαντία."ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ"
 
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
http://www.saint.gr/photos/standard/0106/OsiosTheophanis03.jpg
Magnify Image
Συκοφαντία: τό δικό σου ἀκάνθινο στεφάνι!
Σᾶς συκοφάντησαν. Δέν εἶστε ἔνοχος. Ὀφείλετε, ὠστόσο, νά ὑπομείνετε τή συκοφαντία μεγαλόψυχα. Καί ἡ ὐπομονή σας αὐτή θά εἶναι ὁ κανόνας, τό θεραπευτικό ἐπιτίμιο, γιά παράπτωμα πού διαπράξατε καί γιά τό ὁποῖο εἶστε ἔνοχος. Μέσα στή συκοφαντία, ἐπομένως, εἶναι κρυμμένο τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ...
Μολονότι δέν εἶναι εὐκολο, πρέπει ὁπωσδήποτε νά συμφιλιωθεῖτε μέ τούς συκοφάντες σας. Μέ μίσος στήν καρδιά, δέν μπορεῖ νά σωθεῖ κανείς. Γι' αὐτό ὀφείλουμε νά ἀντιδροῦμε μέ αὐταπάρνηση στά ἐμπαθῆ αἰσθήματά μας. Ἔτσι ἐξαφανίζονται καί οἱ θλίψεις. Ἡ ἐμπάθεια, βλέπετε, εἶναι πού γεννάει τή θλίψη.
http://www.rel.gr/photo/albums/userpics/10039/normal_kyrios3.JPGΓνωρίζω πόσο δύσκολα ὐποφέρεται ἡ συκοφαντία. Εἶναι λάσπη-μά λάσπη ἰαματική. Ὑπομονή! Ἀργά ἤ γρήγορα θά λἠξει ἡ δοκιμασία. Ὁ Γιατρός τῶν ψυχῶν θά ἀφαιρέσει τό τσουχτερό κατάπλασμα...
Συκοφαντοῦσαν καί τόν Κύριο: "ἰδού ἄνθρωπος φάγος καί οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καί  ἁμαρτωλῶν" (Ματθ. 11:19). "Δαιμόνιον ἔχει καί μαίνεται" (Ἰω. 10:20). Τί μεγάλη δόξα, νά μετέχουμε στά παθήματα τοῦ Χριστοῦ!
Σηκῶστε ταπεινά κι ἀγόγγυστα τό Σταυρό σας. Μή λιποψυχεῖτε. Ἄν ἡ συνείδησή σας δέν σᾶς κατακρίνει, μπορεῖτε νά ὑψώνετε πάντα μέ θάρρος τό βλέμμας σας στό Θεό καί νά στέκεστε μέ παρρησία μπροστά Του. Τί πιό σπουδαῖο ἀπ' αὐτό;...
Νά ζεῖτε καί νά φέρστε φυσιολογικά. Τό πῶς σᾶς βλέπουν οἱ ἄλλοι νά μήν τό λογαριάζετε. Μόνο τοῦ Θεοῦ ἡ κρίση ἔχει βαρύτητα, ὡς ἀλάθητη. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι δέν γνωρίζουμε καλά-καλά οὔτε τόν ἴδιο  μας τόν ἑαυτό, πολύ περισσότερο τόν πλησίον.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
http://4.bp.blogspot.com/-d9ydLaTrA7s/TtJemujcy4I/AAAAAAAAB14/xxl5sQkla6U/s1600/sin-apple-snake.png 
Τά χρέη τῶν ἁμαρτιῶν μας, 
τά πληρώνουμε μέ τήν ὑπομονή μας στίς ἀδικίες!
Τό χρέος τῆς ἀγάπης μας στόν πλησίον,
 τό πληρώνουμε πάλι μέ τήν ὑπομονή μας στίς ἀδικίες!
Λεζάντες φωτό: ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ