Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Κάθε ἄνθρωπος σηκώνει τόν δικό του σταυρό

"ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ"
 
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
http://www.saint.gr/photos/standard/0106/OsiosTheophanis03.jpg 
http://4.bp.blogspot.com/-2pl7RTBH4oM/Ue9l_k_UfoI/AAAAAAAADtU/3cQkoxKc6aA/s1600/%25CF%2583%25CE%25B7%25CE%25BA%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B5%2B%25CF%2584%25CE%25BF%2B%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2585%25CF%2581%25CF%258C%2B%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%2585.jpegΣυμμερίζομαι τή θλίψη σας γιά τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζετε στήν ξενιτιά. Ἔχετε ἀκούσει γιά τήν ὑπομονή τοῦ Ἰώβ; Ἔ, λοιπόν, ἐφαρμόστε την! Τί νά κάνουμε; Κάθε ἄνθρωπος σηκώνει τόν δικό του σταυρό. Αὐτός ἔλαχε σ' ἐσᾶς. Σηκῶστε τον, καί ὁ κόπος σας θά εἶναι εὐλογημένος τόσο, ὅσο καί τοῦ Κυρηναίου Σίμωνα, πού σήκωσε τό σταυρό τοῦ Χριστοῦ.  
Ἄλλωστε, σέ τί συνίσταται ἡ χριστιανική μας ζωή; Στήν καθημερινή ἄρση τοῦ σταυροῦ. Τό λέει ὁ Κύριος: "εἴ τίς θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ... ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καθ' ἡμέραν" (Λουκ. 9:23). Ἄς ἀξιοποιήσει Ἐκεῖνος τόν κόπο μας. Δοξασμένο τό ὄνομά Του, πού ὑπάρχει κάτι γιά νά σηκώνουμε!  Ἄν δέν ὑπῆρχε κι αὐτό, τότε τί θεάρεστο θά κάναμε;...ὅταν ὁ δρόμος τῆς ζωῆς μας εἶναι ἀνθόστρωτος, δύκολα σώζουμε τήν ψυχή μας. Κουράγιο, λοιπόν!
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2013/06/28805_1204120242198_1804389568_402805_3595466_n.jpg 
''Στενή ἡ πύλη καί τεθλιμμένη ἡ ὁδός ἡ ἀπάγουσα εἰς τήν ζωήν''
 (Ματθαῖος ζ' 14)
Τόν Χριστό δέν τόν ἔραιναν μέ ἄνθη στό διάβα Του ἀπό αὐτήν τήν ζωή,
ἀλλά μέ συκοφαντίες, κατηγόρειες, εἰρωνεῖες, ἐμπτυσμούς, ραπισμούς,
κολαφισμούς, μαστιγώσεις, ταπεινώσεις, θάνατο.
Ἕνας σταυρός στή δική μας ζωή,
 εἶναι ἕνα τίποτε
μπροστά σέ αὐτά πού τράβηξε ὁ Κύριος.
Οἱ ἀνθόστρωτοι δρόμοι εἶναι γιά αὐτούς πού ζοῦνε μία ψεύτικη ζωή.
Τά ἀληθινά ἄνθη τοῦ Χριστιανοῦ, 
εἶναι οἱ ἀρετές του
καί τό πιό εὐωδιαστό καί σωτήριο ἀπό ὅλα,
εἶναι ἡ ὑπομονή του ἔως τέλους
 στήν ἄρση τοῦ σταυροῦ του.
Ὁ Χριστός ἀνέβηκε ἔως τήν κορυφή τοῦ Γολγοθᾶ
καί μετά ἀναστήθηκε.
Ἔως τήν κορυφή τοῦ Γολγοθᾶ ἄς ἀνεβοῦμε κι ἐμεῖς
ἀκολουθῶντας τά ἅγια χνάρια τῶν ἀχράντων ποδῶν Του,
γιά νά τύχουμε κι ἐμεῖς τῆς δικῆς μας ἀνάστασης
 στήν αἰώνια κατάπαυση τοῦ γλυκυτάτου Ἰησοῦ
καί νά εἴμαστε μαζί Του γιά πάντα!

Λεζάντα φωτό: ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ